Groen doet Goed!

Spelen in de natuur is leuk en gezond. Het is voor kinderen heel goed om vaker in het groen te zijn: ze bewegen meer, voelen zich prettiger en leren door te ontdekken. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die vaak in het groen zijn, minder vaak ziek zijn en betere leerprestaties hebben.

Een natuurbeleving op jonge leeftijd heeft de rest van hun leven invloed op hun band met de natuur. Als we kinderen willen raken met natuur, dan moeten we ze raken waar zij zijn. ‘Plukjes’ groen in de stad, groot en klein, kunnen bijdragen aan nieuwsgierigheid naar de natuur.

Groen doet goed! is een initiatief van de provincie Zuid Holland en IVN. Het doel is om kinderen van 4-12 jaar samen met hun ouders/opvoeders vaker in het groen te laten verblijven. Alphen Beweegt biedt met een brede steun van lokale partners het programma Alpha Rangers  om lekker buiten te spelen, te ontdekken en te ravotten.

Helden van de Natuur

Helden van de Natuur is de roepnaam van Groen doet Goed in Rijswijk. Het is een binnen- en buitenschools programma met verschillende activiteiten om kinderen te stimuleren meer naar buiten te gaan en op avontuur te gaan in de natuur. Kinderen leren over de natuur en het milieu door lessen die binnen school gegeven worden door partners, leerkrachten en vrijwilligers.

Buiten schooltijd ontwikkelen we activiteiten om de kinderen te stimuleren om ook in hun vrije tijd meer in het groen te doen. Hiervoor werken we samen met verschillende partners en programma’s in de stad. We koppelen, verdiepen en vernieuwen bestaande activiteiten en projecten. Ook voegen we totaal nieuwe initiatieven toe. We maken het aanbod zichtbaar voor kinderen en hun opvoeders via website, nieuwsbrieven, pers en social media.

Natuurspoor

Natuurspoor is een doorlopende leerlijn voor leerlingen van het basisonderwijs. Deze leerlijn ontwikkelen we met partners en scholen. Bent u geïnteresseerd om deze leerlijn in de school in te voeren dan kunt u voor meer informatie naar Natuurspoor.

Leskisten

Vanuit Helden van de Natuur worden er ook leskisten aan basisscholen aangeboden. Er zijn 3 leskisten; voor de onder-, midden- en bovenbouw. Hiermee kunnen leerkrachten op een laagdrempelige manier hele mooie natuurlessen geven, met exclusief materiaal, uitgewerkte opdrachten en handleiding. Voor meer informatie kunt u naar Leskisten

Naschoolse activiteiten

Bij het organiseren van de naschoolse activiteiten werken we veel samen met bestaande programma’s zoals de Ontdekkers, Happy Fit en de Kinderrechtenambassadeurs van Rijswijk.

Netwerkbijeenkomsten

Om krachten te bundelen en sterkere samenwerkingen te creëren, organiseert Helden van de Natuur samen met partners een paar keer paar jaar netwerkbijeenkomsten. 

Tijdens deze bijeenkomsten komen er zoveel mogelijk groenpartners uit Rijswijk samen, om te praten over hun doelen; hoe we deze kunnen bundelen, elkaar kunnen helpen en het proces kunnen versterken. We proberen op een efficiënte wijze, zoveel mogelijk te bereiken en de grootst mogelijke borging te verwerkelijken.

Klik hier voor de volgende bijeenkomst en meer informatie. 

© 2019
degroep.nl