Natuurbelevingslessen

Het Akkertje Op het Akkertje kunnen kinderen met de klas lessen volgen over het verzorgen van kleine (boerderij)dieren. Contactpersoon: Hans Erik Kuiper | h.kuiper@middin.nl

De schooltuinen Twee keer per week komen kinderen na schooltijd bij elkaar om de tuintjes bij te houden. Ze planten en zaaien, wieden onkruid, geven water, en oogsten de planten in de tuintjes. Contactpersoon: schooltuinenrijswijk@caiway.net

© 2019
degroep.nl