De Rijswijkse kinderboerderij, natuurtuin en (school)tuinen bieden ondersteuning aan (basis)scholen bij het uitvoeren van natuuronderwijs. Maar ook voor andere groepen is er bij de groenaanbieders genoeg te leren en beleven!

Natuurspoor

Natuurles op school! Hoe leuk is dat.

Samen met verschillende groenaanbieders en scholen wordt er een doorlopende leerlijn Natuurspoor ontwikkeld.

Elk jaar kunnen scholen zich opgeven voor deze leerlijn. Kinderen maken excursies naar Het Akkertje, de landgoederen, de natuurtuin of leren over de natuur rondom de school. Elk onderdeel bestaat uit drie lessen: een voorbereidende les in de klas, een excursie of les rondom de school en een afsluitende les.

Contactpersoon: Bernadette Lieffering                 b.lieffering@haaglandenbeweegt.nl

Natuurbelevingslessen

Het Akkertje
Op het Akkertje kunnen kinderen met de klas lessen volgen over het verzorgen van kleine (boerderij)dieren.

Contactpersoon: Hans Erik Kuiper | h.kuiper@middin.nl

De Natuurtuin
De Natuurtuin is een educatieve heemtuin in het Wilhelminapark. Kinderen leren over het leven van de bijen, over verschillende planten en bomen en kleine dieren.

Contactpersoon: Elly Herbschleb | eherbie@ziggo.nl

De schooltuinen
Twee keer per week komen kinderen na schooltijd bij elkaar om de tuintjes bij te houden. Ze planten en zaaien, wieden onkruid,  geven water, en oogsten de planten in de tuintjes.

Contactpersoon: schooltuinenrijswijk@caiway.net

Deskundigheidsbevordering

Hoe kan je het groene schoolplein integreren in het curriculum van de school? Of hoe kan je natuurlessen buiten geven in plaats van alleen maar in de klas?

Speciaal voor leerkrachten uit het basisonderwijs zijn er workshops op maat over deskundigheidsbevordering natuureducatie.

Contactpersoon: Bernadette Lieffering                 b.lieffering@haaglandenbeweegt.nl

© 2019
degroep.nl